Moottoriradan ympäristöluvan tarkistaminen

Kaupunki hakee omistamansa Ahveniston moottoriradan toiminnalle voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista.

Kuulutus asiasta julkaistaan 12. helmikuuta ja mahdollisia muistutuksia voi jättää 13. maaliskuuta asti. Lopullisen päätöksen tarkistusten hyväksymisestä tekee Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Kaupunki on tehnyt laajaa taustatyötä, ennen kuin se on jättänyt hakemuksensa luvan ehtojen tarkistamiseksi. Taustatyö ja hakemuksen valmistelu on kohdennettu sekä todennettavissa olevien ympäristövaikutusten perusteelliseen määrittämiseen että sellaisiin radan kesäaikaista aktiivikäyttöä koskeviin rajoituksiin, joiden oletetaan vähentävän lähiseudun asukkaiden kokemaa haittaa.  

Radan kesäkäytön ympäristövaikutuksista tehdyt analyysit ovat vakuuttavia. Vaikutuksia on mitattu monipuolisesti ja mittauksissa on käytetty parasta osaamista mitä Suomesta löytyy. Selvästikin on paneuduttu asiaan ja haluttu saada oikeaa faktatietoa aistinvaraisten arviointien rinnalle. Rata ei ole tehtyjen perusteellisten selvitysten ja mittausten mukaan ympäristöriski.

Iltakäyttöä on päätetty vähentää lyhentämällä ajoaikaa tunnilla. Minään päivänä ei radalla tarkistetun hakemuksen mukaan ajeta enää iltaseitsemän jälkeen. Aiemmin ajettiin iltakahdeksaan. Melurajaa lasketaan ja suunnitelmissa on käytännön jatkotoimenpiteitä syntyvän melun leviämisen vähentämiseksi.

Lähiseudun asukkaat ovat kuitenkin oikeassa tuodessaan esiin kokemansa meluhaitan. Pentti Takala totesi avoimessa yleisötilaisuudessa rakentavasti, että vaikka radasta ja sen toiminnasta kuinka paljon pitäisi, niin kesäkauden melu on epämiellyttävä tosiasia. Vastaanpanemattomasti todettu.

Ratkaisun avaimet ovat kaupungilla. Kun ympäristöluvan tarkistusesitys hyvän valmistelun ansiosta mitä ilmeisimminkin hyväksytään, niin on syytä ottaa välittömästi seuraava askel.  Tavoitteena tulee olla monipuolisen toiminnan turvaaminen ja meluhaitan minimoiminen sellaiseksi, että radan lähitienoon asukkaat voivat elää sen kanssa. Ilman korvatulppia. 

3 kommenttia artikkeliin “Moottoriradan ympäristöluvan tarkistaminen”
 1. avatar Sami Reinikainen sanoo:

  On totta, että moottorirata aiheuttaa lähiasukkaille meluhaittaa eikä sitä pysty korjaamaan käytännössä millään. Ajoajan lyhentäminen ja muut mahdolliset toimenpiteet tuovat toki helpotusa mutta kuten mainitsin, eivät ne poista ongelmaa täysin.

  Radat ovat olleet katukuvassa jo kymmeniä vuosia ja väittäisin ja suurin osa radan ”naapureista” ovat muuttaneet paikalle paljon radan rakentamisen jälkeen. Uskoisin, jopa että tonttia tai taloa hankittaessa radan vaikutus on näkynyt myös kauppahinnassa. Ehkä ”naapureiden” tulisikin lähestyä tätä rata-asiaa kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta eli arvostaa sitä merkitystä, mikä moottoriradoilla on ollut suomalaiseen autourheiluun, minkä menestys maailmalla on vertaansa vailla. Moottorien pärinä ja renkaiden vinkuminen voisi siis olla positiivinen asia: harva pääsee kuulemaan kun tulevaisuuden Häkkiset ja Räikköset harjoittelevat.

 2. avatar Paul Betcke sanoo:

  Hyvä Seppo Rehunen,

  Haluaisin esittää Sinulle muutaman kysymyksen 12.2.2009 päivättyyn kirjoitukseesi ”Moottoriradan ympäristöluvan tarkistaminen”.

  Toteat muun muassa seuraavaa:
  ”Kaupunki on tehnyt laajaa taustatyötä, ennen kuin se on jättänyt hakemuksensa luvan ehtojen tarkistamiseksi. Taustatyö ja hakemuksen valmistelu on kohdennettu sekä todennettavissa olevien ympäristövaikutusten perusteelliseen määrittämiseen että sellaisiin radan kesäaikaista aktiivikäyttöä koskeviin rajoituksiin, joiden oletetaan vähentävän lähiseudun asukkaiden kokemaa haittaa.”

  – Voitko täsmentää asiaa ja mainita esimerkkejä selvityksistä joita on tehty? Käsittääkseni Hämeen ympäristökeskukselta on pyydetty ainoastaan lausunto pohjavedestä. Maankäyttö ja ympäristöpalveluita kehotettiin såhköpostiviestillä tekemään jonkinlaista ympäristöselvitystä ”varmuuden vuoksi”, jos joku sattuisi asiaan puuttumaan.

  ”Radan kesäkäytön ympäristövaikutuksista tehdyt analyysit ovat vakuuttavia. Vaikutuksia on mitattu monipuolisesti ja mittauksissa on käytetty parasta osaamista mitä Suomesta löytyy. Selvästikin on paneuduttu asiaan ja haluttu saada oikeaa faktatietoa aistinvaraisten arviointien rinnalle. Rata ei ole tehtyjen perusteellisten selvitysten ja mittausten mukaan ympäristöriski.”

  – Mitä melumittauksiin tulee, niin ne ovat asiantuntijalausunnon mukaan puuttelliset jopa siinä määrin ”että lupaviranomainen ei niiden perusteella pysty tekemään perusteltua päätöstä”. Melun häiritsevyydessä nimenomaan aistinvarainen kokemus (ei siis arviointi) on ratkaiseva.

  Koko asian valmistelu on ollut erittäin pintapuolista, joten olisi viisainta, että siinä palattaisiin lähtöruutuun. Esitetyt muutokset aikaisempaan ovat siltä osin jopa huononnusta aikaisempaan, että heinäkuuhun ehdotetaan yhtä kilpailutapahtumaa.

  Minusta Sinä muiden tavoin jätät kokonaan huomioon ottamatta, että ympäristömelu on Ahveniston lähialueen asukkaille potentiaalinen terveysriski, ei pelkkä lievä haitta.

  Paul Betcke

 3. avatar Seppo Rehunen sanoo:

  Arvoisa Paul Betcke
  Kiitos kommentista. Selvitykset käytiin läpi yleisötilaisuudessa 11. helmikuuta.
  Olen käsitellyt aihetta kolumnissani Hämeenlinnan Viikkouutisissa 6.3.2009. Kolumnissani esitän, että alueelle laaditaan ympäristöohjelma. Ohjelman tavoitteena on nostaa ympäristönsuojelu sellaiselle tasolle, jossa se on valmiina eurooppalaisen ISO 14001 ympäristöstandardin mukaiselle auditoinnille.
  Meluhaitta asukkaille on todellinen. Kannatan parannustoimien keskittämistä haitan vähentämiseen. En kannata Ahveniston moottoriradan toiminnan lopettamista. En kannata valittamista vaan välittämistä.
  Kunnioittaen
  Seppo Rehunen

Jätä kommentti

css.php