Haasteina rautatie ja Vanajavesi

Kolumni, julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa 9.8.2014

Rautatie, Vanajavesi ja moottoritie halkaisevat seutukuntamme pohjois-etelä –suunnassa neljään lohkoon. Moottoritien yli tai ali pääsee kiitettävän monesta kohtaa, mutta rautatie ja Vanajavesi rajoittavat asumista ja hankaloittavat liikkumista.

Rautatie sumputtaa itäpuolelta tulevan liikenteen Hätilän keskustan läpi, koska rautatien yli pääsee kaupunkiin vain yhtä siltaa pitkin. Tulppa poistuisi ja liikenne jakautuisi kahtia jos kymppitien ja Harvialan tien yhtymäkohdasta eli Katisten ympyrästä olisi yhteys Vanajantielle. Silta tai alikulku, kumpi vain.

Uusi sisääntulo kaupunkiin vaatisi huonokuntoisen Vanajantien korjauksen. Paasikiventieltä olisi sujuva ajaa linja-autoaseman tontin pysäköintitaloon ja näin keskustaan olisi helppo tulla. Vaikutus vanhan keskustan liikenteeseen ja elävöittämiseen olisi myönteisempi kuin minkään nyt ehdotetun keskustan kehittämistoimen.

Rautatien ylitys on ongelma toisessakin paikassa: Sairionrannassa on tasoylikäytävä keskellä asuinaluetta ja maan vilkkainta rautatietä. Missä viipyvät lähistön asukkaiden adressit ja vaatimukset sillasta tai alikulkutunnelista tähän surmanloukkuun? Puomien jatkuva varoituskilinä ei ole musiikkia ainakaan minun korviini ja on jäänne menneisyydestä.

Vanajavesi sekä yhdistää että erottaa. Entisaikaan vesireitti tarjosi helpon kulkuväylän ja houkutteli asumusta viljaville rantamaille. Nyt Vanajavesi enemmänkin erottaa, koska sen ylittäviä siltoja on hämmentävän vähän. Kantakaupunkikin sai Viipurintien sillan rinnalle toisen, Hopeaseppien sillan, vasta vuonna 1985.

Silta Kantolasta Hämeensaareen on haihattelua, mutta silta Varikonniemestä kirjaston kulmalle tarpeellinen. Aulangon ja Sairionrannan lisääntyvä asutus sekä suunnitelmat Varikonniemen ottamisesta asumiskäyttöön vaativat kevyen liikenteen siltaa vesistön kapeimpaan kohtaan. Matka keskustaan puolittuu ja Viipurintien ruuhkat vähenevät. Lisäksi silta kaunistaa kaupunkikuvaa.

Hattulassa Pekolan, Poransaaren, Keltomäen ja Pappilanniemen asukkaiden matka Parolan kaupalliseen keskukseen kiertää Rahkoilan kautta. Silta yli Vanajaveden lyhentäisi matkaa ja nostaisi asuinalueiden arvoa. Eikä Lepaanvirran ylittämistäkään ole syytä unohtaa.

Siltojen, alikulkujen ja liikenneväylien suunnittelulla ja toteutuksella on suuri merkitys koko seutukunnan kehitykseen. Liikenteen sujuvuus, kaupallisten keskusten saavutettavuus ja vaivaton pysäköinti vaikuttavat ihmisten valintoihin. Hämeenlinnassa itäiset osat kasvavat, mutta liikenteen lisääntyessä yhteydet keskustaan heikentyvät.

Olisivatko silta- ja alikulkuhankkeet ratkaiseva askel kohti viihtyvyyttä ja elinvoimaisuutta?

Jätä kommentti

css.php